SERVEIS

Protecció de dades

L’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre, te signat un conveni de col·laboració amb ATENEU PRIVACY CONSULTING per oferir els serveis d'adaptació, assessorament, manteniment i/o auditoria a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Stats. de la Informació (RDLOPD-LSSICE) i ara al Nou Reglament Europeu (GDPR) per als seus clients.

ATENEU PRIVACY CONSULTING és una consultora de referència en Protecció de Dades Personals, amb plataformes on line pròpies per a la implantació de la LOPDLSSICE i del GDPR (Reglament Europeu de Protecció de Dades).

L’informem que, segons l’article 2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’adaptació a aquestes lleis és de caràcter obligatori per a qualsevol organització, independentment de la seva mida o facturació i li recomanem l'actualització de la seva empresa en aquesta matèria a causa de les elevades sancions econòmiques que s'estan imposant pel seu incompliment, imports que oscil·len entre els 40.000 € i 600.000 € i amb el GDPR fins el 2% de la facturació internacional d’una organització.

Si esteu interessats en algun dels serveis proposats, ens ho comunica i ens posarem en contacte amb ATENEU PRIVACY CONSULTING perquè li presenti un pressupost ajustat a les seves necessitats.

TOP