QUI SOM

La junta directiva

SRA. M. JOSÉ FERNANDEZ FERRER

PRESIDENTA AECE

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de la gestió, l’administració i la direcció de l’AECE i l’integren actualment els següents membres, segons s'observa a l'organigrama.

Cada quatre anys es convoca als associats en Assembla Extraordinària per a la renovació de càrrecs.

L’impulsor en la fundació de l’AECE va ser Joaquim Oliva i el primer president, Rafel Lluís va ser-hi fins l’any 2002, substituït  per Emilio Castellà fins l’any 2014. Actualment, el president és José Daniel Cortijo.

Es reuneixen un cop al mes de manera ordinària i un cop a l’any es convoca l’Assemblea General per exposar tot el realitzat durant l’any i els projectes a desenvolupar en els següents mesos. A més, de la presentació dels comptes anuals i del pressupost de l’exercici, el qual es lliura a tots els assistents per mitjà d’una memòria anual.

JUNTA DE GOVERN -  JUNTA DIRECTIVA 

Carlos Gallardo

VICE PRESIDENT - Baix Ebre
VICE PRESIDENTA - Ribera d'Ebre

Josep Maria Gonzalez

VICE PRESIDENT - Montsià

Juanjo Clua Viña

VICE PRESIDENT - Terra Alta

Josep Lluis Vallés

SECRETARI GENERAL

Joan Màrius Abelló

TRESORER

Carlos Ripollés

Vocal

Joaquin Pago

Vocal

Enrique Alado

Vocal

Andreu Pérez

Vocal

Montserrat Alcón

Vocal

Rafel Lluís

Vocal

Jordi Ferrer

Vocal

Emili Lehmann

Vocal

Miquel Borràs

Vocal

Carme Pla

Vocal

José Daniel Cortijo

Vocal

Jordi Espuny

Vocal

Albert Grasa

Vocal

Eugenia Cortijo

Vocal
TOP