AVANTATGES D’ESTAR ASSOCIAT O AGREMIAT

Amb aquest article vull parlar sols dels avantatges que suposa per als autònoms, emprenedors i industrials de tota mena, pertànyer a una associació professional, a un gremi, a una patronal... En definitiva, formar part d’un col·lectiu sectorial on puguis debatre, opinar, influir, compartir experiències amb gent que es veu afectada pels mateixos problemes i que comparteix, a la vegada, les mateixes inquietuds.

M’agradaria fer un discurs realista. Que ni ningú pensi que pel sol fet d’associar-se, li canviarà l’empresa o veurà com desapareixen els seus maldecaps. El que si us puc explicar és la meva experiència donat que la meva empresa sempre ha estat associada al Gremi de Flequers de la Federació Catalana, i formo part de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre des de la seva constitució.

Després de tots aquests anys puc dir que a mi professionalment m’ha servit molt. Gràcies a l’Associació he estat ben informat de les últimes decisions que afecten a l’àmbit empresarial i que m’han fet plantejar la direcció del meu negoci. M’he sentit escoltat i més protegit davant de certes reivindicacions.

 

He pogut ampliar contactes amb gent del meu sector i d’altres complementaris, tan jo com els treballadors que formen part de la meva empresa hem pogut rebre formació específica. I he obtingut serveis d’assessorament sempre que he tingut dubtes. Avui dia també puc dir que l’associació m’ha enriquit molt personalment ja que he fet amics i companys, amb la qual cosa he millorat no només com a empresari sinó com a persona.

És per tot això que de vegades, i més en temps com els actuals, cal més que mai estar units, treballar plegats per un be comú, com és el progrés empresarial de les nostres comarques. I les associacions com la nostra són fonamentals i de vegades ens hi oblidem tots plegats.

ARTICLE DE CARLOS RIPOLLÉS EIXIMENO

VOCAL JUNTA DE GOVERN AECE

TOP